ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดของจังหวัดนราธิวาส ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส #COVID19

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดของจังหวัดนราธิวาส
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส #COVID19 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป