ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดของจังหวัดนราธิวาส ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส #COVID19