ประชาสัมพันธ์ชาวนราธิวาสพร้อมใจ สู้ภัย Covid-19

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 ชาวนราธิวาสพร้อมใจ สู้ภัย Covid-19 ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนักด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู