ถวายพระพร 5 ธันวา

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มในวันพ่อแห่งชาติ แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า