บ้านหอมกรุ่น รีสอร์ท ได้สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อนำมาประจำรถกู้ชีพกู้ภัย อบต.ลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 บ้านหอมกรุ่น รีสอร์ท ได้สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อนำมาประจำรถกู้ชีพกู้ภัย อบต.ลำภู ประกอบด้วย
      1. เครื่องวัดความดัน
      2. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
      3. เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด
          รวมเป็นเงิน 4,000.- บาท
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ขอขอบคุณ บ้านหอมกรุ่น รีสอร์ท ที่ได้มอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนต่อไป