ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ปีการศึกษา 2563
     - รอบที่ 1 สมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
     - รอบที่ 2 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดไปที่ อบต.ลำภู เบอร์โทร 073-542623