ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2565 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2565 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2565 
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมกราคม 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษจิกายน 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกันยายน 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษภาคม
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมกราคม 2564