ประกาศประจำเดือนมกราคม 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง ๔๑๕ด นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน กง ๔๑๘๖นราธิวาส (กู้ชีพ กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง๔ด๘๖ นราธิวาส (กู้ชีพ กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง