ประกาศเดือนพฤษภาคม 2565

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

    -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ connon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางลดการใช้กระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคำขวัญต่อต้านยาเสพติดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการอบรมเยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าพร้อมลูกโปร่งพิธีเปิด-ปิด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสนาม โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสนาม โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานปูลาปีแน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง