ประกาศประจำเดือนมีนาคม 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่-ตันหยงจูโละ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเขากง-ทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่เลน-บูเกีะกูนุง หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาสผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียนกค ๑๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคิลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง