ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้โคโรน่าไวรัส มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้
   ในสภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยตอนนี้ให้ทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเอง จำนวน อย่างน้อยคนละ 2 ชิ้น
     - (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) เมื่อใช้เสร็จให้ตัดทำลายก่อนทิ้ง
     - (ชนิดผ้า สามารถซัก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้)
 
   สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (( Covid19 ))
1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
2. เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น
3. ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
4. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ ไอ จาม
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ
7. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด (( จีน อิตาลี เกาหลีใต้ อิหร่าน ))
8. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน ช้อน ควร กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ
10. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที
 
   แนวทางสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศพื้นที่เสี่ยง (( จีน อิตาลี เกาหลีใต้ อิหร่าน ))
1. ให้กักตัวเองอยู่ภายในบ้าน สังเกตอาการตนเอง วัดไข้ตนเองด้วยปรอทวัดไข้ทุกวัน จนครบ 14 วัน งดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะโดยไม่จําเป็น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เป็นต้น
2. งดการพูดคุยกับผู้อื่นในระยะใกล้กันเกินกว่า 1 เมตร
3. หลังกลับจากพื้นที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วย ไข้ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการหอบ หรือหายใจลําบาก ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง
 
   ด้วยความปรารถนาดีจาก
   งานสาธารณสุข อบต.ลำภู โทรศัพท์ : 073542623
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู : 073542542