ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ สุนัข และแมว ประจำปี 2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ สุนัข และแมว ประจำปี 2563
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 1, 2, 3, 7 ณ วัดลำภู
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 4, 5, 6, 9 ณ วัดโคกโก
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 8, 10, 11 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.10
   ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส
 
   หมายเหตุ
      1.เจ้าของสัตว์โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับวัคซีนด้วยค่ะ
      2. กรณีเจ้าของสัตว์ที่ต้องการนำวัคซีนไปฉีดเองที่บ้านให้นำกระติกใส่น้ำแข็งมาด้วย
 
   งานพัฒนาชุมชน อบต.ลำภู
   073542623