ประชาสัมพันธ์โปรดช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงขวดน้ำดังภาพ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   โปรดช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงขวดน้ำดังภาพแบบนี้นะครับ เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดเก็บขยะของพนักงานรถขยะ
 
            เราจะก้าวพ้นวิกฤต #COVID19 นี้ไปด้วยกัน