ประชาสัมพันธ์สินค้าธงฟ้า - สินค้าฮาลาล ต้านภัย​ COVID-19​

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประกาศ ปิดการขาย "สินค้าธงฟ้า - สินค้าฮาลาล ต้านภัย​ COVID-19​ จังหวัดชายแดนภาคใต้
   การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำภู ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สองวันที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจในการจับจ่ายเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ สินค้าทุกชนิดได้จำหน่ายหมดทุกรายการแล้ว
   ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำภู ที่ให้ความสนใจในจับจ่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งนี้