ประชาสัมพันธ์ความรู้ดีดีจากกรมอนามัย

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   ในยุคที่หน้ากากอนามัยคือสิ่งที่จำเป็นต้องพกติดตัวตลอดเวลา การดูแลทำความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ งานสาธารณสุข อบต.ลำภู จึงนำความรู้ดีดีจากกรมอนามัย มาฝากทุกคน ในยามโควิด หน้ากากอนามัยเก็บไว้ใช้ซ้ำ ลดปริมาณขยะ และห่างไกลโควิด