ประชาสัมพันธ์มือถือเก่าทิ้งไม่ดีอาจมีปัญหา

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีอัตราการใช้งานเพิ่มสูงมากขึ้นในทุกปี  และเมื่อใช้ไประยะหนึ่งแล้ว  เกิดการชำรุดเสียหายก็ไม่ควรเก็บไว้เองหรือนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปเพราะจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางตรง และทางอ้อมได้ ดังนั้นคำถามที่หลายคนอาจสงสัยมานานแล้วว่า ถ้านั้นเราควรนำมันไปทั้งที่ไหนวันนี้ #งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มีคำตอบมาฝากทุกคนค่ะ