ประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู ยาดมสมุนไพร ยาหม่องไพล
 
      สนใจติดต่อ...073-542623
      ผลิตโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลำภู