ข่าวประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหารพ.ศ. 2561 บังคับให้ผู้ประกอบกิจการ/เจ้าของร้าน และผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหาร
   ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการอบรมผ่าน QR code ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ หากไม่เป็นการลงทะเบียนภายในกำหนด ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 
   งานสาธารณสุข
   อบต.ลำภู