ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง เเจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วเเละปฎิบัติตัวอย่างเคร่งครัด