ประชาสัมพันธ์ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
 
 
   ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ทันทีเมื่อท่านเดินทางมาถึงภูมิลำเนา