ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

    ตามที่หนังสือ ที่ นธ 0118/ว.066 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ในเขตจังวัดปทุมธานี แม้ว่าหมึกย่างจะอร่อยมากก็จริง ยิ่งเจอน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งแจ่ม

แต่ให้สังเกตเพิ่มกันหน่อย ทั้งพ่อค้าแม่ค้าคัดแยกให้ดีก่อนเอามาปรุงอาหารขาย ลูกค้าก็เช่นกันก่อนบริโภคสังเกตลายสักนิด ถ้าพบหมึกมีลายเป็นวงๆ สีน้ำเงินทั่วตัวจนไปถึงเส้นหมวด ให้หลีกเลี่ยงด่วน อันตรายมากเพราะพิษของหมึกชนิดนี้ แม้ปรุงสุกก็ไม่สลาย ยังมีอันตราย พิษนี้ทนความร้อนได้สูงถึง ๒๐๐ องศาเซลเซียส ดังนั้น แม้ย่างสุกก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ ปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษใดๆ ต่อต้านได้ เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชม. อบต.ลำภู