ประชุมคณะกรรมการกอนทุนฯ ครั้งที่ 2/2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา​09.00น.​ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภูได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกอนทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลลำภูประจำปี2563