ประกาศมาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน เฝ้าระวัง Covid-19 ระลอกใหม่

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
 
 
       มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน เฝ้าระวัง Covid-19 ระลอกใหม่ ชาวนราไม่ประมาท ตั้งการ์ดอย่าให้ตกให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนออกจากบ้านหรือเคหสถานทุกครั้ง ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิด ตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 มีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000.- บาท ตั้งแต่ 10 มกราคม 2564 เป็นต้นไป