สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ รายเดือน

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2563
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2563
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2563