ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

เขียนโดย Super User

🚨 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส 🚨
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง รายงานตัวต่อ
♦️เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
♦️อสม.
♦️ผู้นำชุมชน
ในพื้นที่ทันทีเมื่อท่านเดินทางมาถึงภูมิลำเนา