อำเภอเคลื่อนที่

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส ออกพบปะประชาชน หมู่ที่ 2 ต.ลำภู