อบต.ลำภู สนับสนุนหน้ากากผ้าสำหรับใช้แทนหน้ากากอนามัย แก่พี่น้องชาวตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู นำโดย นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ทำการสนับสนุนหน้ากากผ้าสำหรับใช้แทนหน้ากากอนามัย แก่พี่น้องชาวตำบลลำภูเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค #COVID19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้และครั้งนี้เราได้กำลังสำคัญจากทีม อสม.ตำบลลำภู ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องทุกท่านสำหรับการช่วยแจกจ่ายหน้ากากให้มีความครอบคลุมแก่พี่น้องในทุกพื้นที่
เพราะสุขภาพร่างกายของพี่น้องตำบลลำภูเป็นสิ่งสำคัญและเราจะผ่านวิกฤติCOVID19ไปด้วยกัน