ทีมงานเครือข่ายสุขภาพตำบลลำภู นำทีมโดย รพ.สต.ลำภู และ อสม.ตำบลลำภู ได้ลงพื้นที่ปูพรมในการเฝ้าระวังและคัดกรอง COVID19

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   เจ้าหน้าที่ อสม. คือบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้มแข็งที่สุดในทุกพื้นที่ เปรียบเสมือนทหารกล้าและเครือญาติอันเป็นที่รักคนหนึ่งของพวกเรา ขณะนี้ทีมงานเครือข่ายสุขภาพตำบลลำภู นำทีมโดย รพ.สต.ลำภู และ อสม.ตำบลลำภู ได้ลงพื้นที่ปูพรมในการเฝ้าระวัง และคัดกรอง COVID19 ให้แก่พี่น้องชาวตำบลลำภูในทุกพื้นที่แล้ว ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และปฏิบัติตามคำแนะนำของ อสม. ที่เรารักอย่างเคร่งครัด เพราะสุขภาพร่างกายของพี่น้องตำบลลำภูเป็นสิ่งสำคัญ และเราจะผ่านวิกฤตโควิด19 นี้ไปด้วยกัน