อบต.ลำภู ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรค​ COVID-19 อย่างเป็นทางการ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่2เมษายน​ 2563​ เวลา13.30​ น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู​ เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปัองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นทึ่ตำบลลำภู​ อย่างเป็นทางการ​ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูในฐานะผู้อำนวยการศูนย์​ฯ​ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส​ ที่ปรึกษา​ ตลอดจนคณะทำงานศูนย์ฯ​ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรค​ COVID-19​ และมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่อไป