กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลังงานของตำบล

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลังงานของตำบล ณ โรงไฟฟ้าชีวภาพ บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทอนอามาน