โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู