โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน No Foam No Plastic ประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน No Foam No Plastic ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยได้รับเกียรติจาก นายยะยา เปาะสา รองนายก อบต.ลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด