กิจกรรมสัมมนาสรุปบทเรียน โครงการฯ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดย นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู นำคณะทำงานอาสาสมัครพลังงานตำบลลำภู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสรุปบทเรียน โครงการฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2563 ประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ อปท.ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้