ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กองคลัง อบต.ลำภู