ประกาศเดือนกรกฎาคม 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง ๔๑๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด สายกาเสาะ-จาหลง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๙ นราธิวาส (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมายเลขทะเบียน กง ๖๓๐๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านทุ่งงาย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล เพื่อตักลำเลียง ขนส่งและเกรดเกลี่ยกากยาง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง