ประกาศเดือนตุลาคม 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พร้อมเข้าเล่มและเคลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง