ประชาสัมพันธ์เรียนพี่น้องชาวตำบลลำภูที่รักทุกท่าน COVID19 รู้เท่าทัน ป้องกันได้

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   เรียนพี่น้องชาวตำบลลำภูที่รักทุกท่าน COVID19 รู้เท่าทัน ป้องกันได้
   ป้องกันโควิด 5 ข้อ สำคัญดังนี้
1. หมั่นล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอล์ 
2. กินร้อน ช้อนฉัน อยู่ให้ห่างกัน 
3. งดการชุมนุม หลีกเลี่ยงพื้นที่ผู้คนแออัด 
4. หมั่นสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ 
5. ลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพราะเราไม่รู้ว่า ใครมีเชื้อโควิด
 
   ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
   073542623