ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือ ให้ผู้ที่เดินทางกลับจาก จังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัดฯ ทุกคน เข้ารายงานตัว พร้อมซักประวัติ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวน ร.5) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ทุกวัน พร้อมทั้งเข้าพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
   ณ ศูนย์กักกันตัวที่ทางราชการได้จัดเตรียมไว้ ( ทุกกรณี )