การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดนราธิวาส ( 7 วันอันตราย)

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ชุดหัวหน้าทีม อปพร.ตำบลลำภู เริ่มงานปล่อยขบวนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดนราธิวาส ( 7 วันอันตราย) โดยขอความร่วมมือจากประชาชนที่เดินทางช่วงปีใหม่ให้เพิ่มความระมัดระวัง เมาไม่ขับ และเดินทางปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน