นายก อบต.ลำภู ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลำภูเป็นการเบื้องต้น

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู นำคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลำภูพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น