กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
             วันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เชิญคณะกรรมการกองทุนฯ จัดประชุมครั้งที่ 2/2564  เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภู โดยมี นายอำมร เทพกำเนิด เป็นประธานในการดำเนินการประชุม