กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ร่วมกับชมรม อสม.ต.ลำภู และรพ.สต.ลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
         วันที่ 15 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ร่วมกับชมรม อสม.ต.ลำภู และรพ.สต.ลำภู เชิญตัวแทนผู้นำศาสนาประจำมัสยิด วัด รวมทั้งผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำภู รับมอบแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ รวมทั้งไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 100% ในบริเวณวัด และมัสยิด เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี นายอำมร เทพกำเนิด เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้