ลงพื้นที่ตรวจข้อร้องเรียนกรณีน้ำเน่าเสียจากร้านค้าส่งกลิ่นเหม็น

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 8.ก.พ 64 เวลา 14.00 น. อบต.ลำภู ร่วมกับ รพ.สต.ลำภูและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจข้อร้องเรียนกรณีน้ำเน่าเสียจากร้านค้าส่งกลิ่นเหม็น

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ เจ้าของร้านเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการปล่อยน้ำเสียลงในที่สาธารณะ ด้วยวิธีการทำบ่อดักไขมัน
    #อบต.ลำภู
    #รพ.สต.ลำภู
    #สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส