โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้านและผู้ด้อยโอกาส

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

 

วันที่ 9 ก.พ 64 เวลา 9.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู เป็ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้านและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ 2564 โดยสนับสนุนอาชีพให้ผู้ที่สนใจอยากสร้างอาชีพหารายได้ สำหรับประชาชนในตำบลลำภู

    - ถั่วทอดกรอบ
    - กล้วยฉาบ