สำรวจสถานที่จัดตั้ง โรงเรือน เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

   

 วันที่ 10 ก.พ 64 เวลา 10.30 น.รองปลัด เป็นผู้แทนท่านนายกฯ ลงพื้นที่บริเวณบ้านทำเนียบ ม.6 ตำบลลำภู เพื่อสำรวจสถานที่จัดตั้ง โรงเรือน เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

โดย ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้นำท้องที่ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย