มอบถุงยังชีพจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เขียนโดย Super User

วันที่ 15 ก.พ 64 เวลา 9.00 น.นายอำมร เทพกำ เนิด นายก อบต.ลำภู ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เพื่อมอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลลำภูจำนวน 100 ถุง