ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.  นายยะยา เปาะสา รองนายกฯ อบต.ลำภู เป็นผู้แทน นายกฯ อบต.ลำภู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ) ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ครั้งนี้