ได้รับแจ้งเหตุ 201 ไฟไหม้ป่า พื้นที่ ม.9 บ.ทุ่งงาย

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     ข่าวงานป้องกันฯ อบต.ลำภู เวลา 22.00 น. วันพุธ ที่ 17 ก.พ.2564 งานป้องกันฯ อบต.ลำภู ได้รับแจ้งเหตุ 201 ไฟไหม้ป่า พื้นที่ ม.9 บ.ทุ่งงาย จนท.งานป้องกันฯ

ได้ใช้รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บ 0147 นธ. รถยนต์กู้ชีพ กง 4186 นธ. พร้อมจนท.จำนวน 6 คน เข้าตรงจสอบและระงับเหตุใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพลิงจึงสงบ