งานโครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำนา

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.ลำภู

เข้าร่วมงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำนา โดยมีกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนบ้านทำเนียบ ม.6 ต.ลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้