โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เบื้องต้น ทางน้ำ

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 20- 22 ก.พ 64 นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เบื้องต้น ทางน้ำ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน

ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านโคกโก ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำถู เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเวลาจำเป็นต่อไป