มอบบ้านในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอาย

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

   

     วันที่ 22 ก.พ 64 เวลา 9.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ลำถู ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส (พมจ.)

มอบบ้านในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้กับนายยา บินปูเตะ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง บ้านบาโง ม.11 ตำบลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส